Sin Rui Feng hakda

IEST GOWY SYITYASAT ÖNÜMLERINI hödürleýäris

2008-nji ýylda kenarýaka ajaýyp Týanjin şäherinde Tianjin Xinruifeng Technology Co., Ltd. döredildi.On ýyldan gowrak ösüşden soň, indi dizaýn, ösüş, önümçilik we eksport ýaly ajaýyp mümkinçilikleri bolan öňdebaryjy, hünärmen we premium öndüriji.Esasy önümlerimiz, umumy meýdany 16,000 inedördül metr bolan 3 dürli önümçilik bazasynda öndürilýän guradyjy nurbatlar, çipli nurbatlar, öz-özüni burawlamak üçin nurbatlar we öz-özüne degmek nurbatlary bar.

 • 24 * 7 sagat goldaw

  Satuwdan soňky hünärmenler topary şübheleriňizi çözer we sizi aladalandyrmaz.

 • Örän tygşytly

  Ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy we wagtynda gowşurmak üstünligimiziň üç sütünidir.

 • Hil kepilligi

  Önümleri aýratyn dizaýnlaryňyza / talaplaryňyza görä ýokary hilli düzmäge mümkinçilik berýän kesgitlenen dolandyryş ulgamyna we hiline gözegçilik prosedurasyna eýerýän tejribeli we hünärmen gözleg topary bar.

iň soňkyhabarlar

has giňişleýin gör
 • Awstraliýanyň Hytaýa sapar eden üç ýylda ilkinji iş wekiliýeti

  Awstraliýa ...

  Awstraliýada 15 kompaniýanyň ýolbaşçylaryndan we ýerli hökümet işgärlerinden ybarat bir iş topary şu hepde Týanjininiň senagat we söwda merkezine hoşniýetli sapar gurarlar diýlip, hasabatda Awstraliýanyň ilkinji işewür wekiliýeti boljakdygy aýdylýar.
  Koprak oka
 • Halkara “Fastener Show China 2023” -de duşuşarys

  Bize duşuşmak ...

  2023-nji ýylyň 22-24-nji maýynda kompaniýamyz “International Fastener Show China 2023” -e gatnaşar. Bir aýdan soň, Halkara Fastener Show China ...
  Koprak oka
 • XINRUIFENG Kanton ýarmarkasynda şöhle saçjak bolýar

  XINRUIFENG abo ...

  2023-nji ýylyň 15-30-njy aprelinde XINRUIFENG Fasteners kompaniýasy Hytaýyň import we eksport ýarmarkasyna gatnaşar.15 günlük sergi döwründe biziň kompýuterimiz ...
  Koprak oka